Bầu chọn của Le Cong Vinh:
1. Bài thơ quê hương (Nguyễn Bính)

Ý kiến cá nhân:
tuyệt vời
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi hongha83 với lý do: Không phải thơ Đường.)