Trang trong tổng số 55 trang (541 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412

Đệ thập nhị hồi
Trót nặng lòng riêng mấy nước non
Biết bao lo liệu mới vuông tròn
Mượn điều trúc viện trêu trăng gió
Mừng mặt hoa đào đượm phấn son
Tay thợ khéo thay bày sẵn tá
Gót tiên phút đã bụi không còn
Ví chăng khua được phường ưng khuyển
Những việc tày trời cũng cỏn con


.
Ảnh đại diện

Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412

Đệ thập nhất hồi
Cái nợ bình khang vẫn ngậm ngùi
Nhà vàng ai đấy mặn mà chơi
Tấm thâm trăm lối khôn đành dạ
Một tỉnh mười mê bóng có người
Giấc đoạn trường chưa khuây giọt lệ
Cuộc truy hoan đã đủ cơn cười
Cho hay trăng gió vì non nước
Tẻ tẻ vui vui cũng bởi trời.

.
Ảnh đại diện

Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412


Đệ thập hồi
Một đồng một cốt cũng làng chơi
Kẻ quyến người thêm kẻ buộc người
Trải chuốt mặt bì cùng thịt mặt
Rạch ròi lời nọ khéo khuôn lời
Đưa chân những tính lừa con tạo
Nghe nói mà thêm hở nước đời
Cửa các biết bao nghề nghiệp ấy
Vì ai run rủi học người soi


.
Ảnh đại diện

Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412


Đệ cửu hồi
Rằng chồng rằng mẹ khéo hay là
Đã mắc vào tròng gỡ chẳng ra
Ngao ngán cành xuân đem chắp cỗi
Dập dìu lá gió để mùi hoa
Lạ chi đất khách tuồng con trẻ
Thôi cũng thuyền buôn tổ bợm già
Vốn liếng bao nhiêu người nỡ phụ
Phụ người chẳng bõ thiệt mình ta

.
Ảnh đại diện

Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412


Đệ bát hồi
Số hãy còn mang nợ má hồng
Lòng dù muốn quyết dễ sao xong
Đã dao tay áo toan liều lĩnh
Trao khóa buồng xuân mặc lận sòng
Thôi hẳn kiếp này chưa dứt được
Chắc chi lời trước nữa mà mong
Giở gương mới biết dành nhân quả
Sống đục sao bằng để thác trong

.
Ảnh đại diện

Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412


Đệ thất hồi
Chiếc xuyến chàng Kim trót phụ rồi
Thuyền đâu họ Mã nhích sang chơi
Hở môi riêng thẹn lời ghi tạc
Lỡ bước nào nguôi nỗi đứng ngồi
Lá thắm còn mơ hồn bướm lẩn
Nhị hoa dày mặt cái ong soi
Tiếc cho mưa nắng công gìn giữ
Một tấm tình riêng để thiệt thòi


.
Ảnh đại diện

Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412


Đệ lục hồi
Xưng xuất điều đâu buộc tự nhiên
Duyên ai chua xót bạc ai đền
Đắn đo khách đợi còn mua ngọc
Qui liệu người đâu phút được tiền
Mấy kẻ tham hồng hay tiếc lục
Khó gì đổi trắng mấy thay đen
Nghìn vàng thân thiết ba trăm lạng
Ngã giá mà xem thực cũng hèn

.
Ảnh đại diện

Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412


Đệ ngũ hồi
Hai khóm xuân huyên bóng đã tà
Trăm điều bối rối một mình ta
Lòng tơ xá nghĩ liều thân thiết
Giọt ngọc còn vương tủi nỗi nhà
Nước chảy hoa trôi đành phận bạc
Người đi kẻ ở nặng niềm xa
Ngậm cười chín suối dù riêng chút
Nào nghĩ gương tờ mấy chiếc thoa.

.
Ảnh đại diện

Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Xoá do trùng bài
Ảnh đại diện

Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San


Vịnh Truyện Kiều của Trần Bích San

Hà Như - Trần Thế Hào dịch từ Bản Ký hiệu AB.412


Đệ tứ hồi
Cơ trời dâu bể khéo đa đoan
Hiếu nặng tình thâm chửa dễ hàn
Cha thác thân con đền tuổi hạc
Em vì duyên chị chắp giao loan
Lối xanh đã chịu hoa lìa gốc
Duyên mảnh còn e kịp lỡ đàn
Tan hợp hợp tan là chuyện cũ
Xót thay đèo đẵng cái hồng nhan

Trang trong tổng số 55 trang (541 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):