KHAO KHÁT

Vườn cảnh nhà em có quả ngon
 Múi to,
     Mọng nước ,
          Ngọt
               Căng tròn
Cung trăng
    Chú Cuội nhìn,
                Ao ước :
Được làm khách quý tại giang thôn.

           RÉT

Đêm cuối năm vắng vẻ
Gió đông bắc tràn về
Mưa trong lòng nhỏ giọt
Nỗi sầu càng tái tê
Tuổi tứ tuần đang đến
Cái gì sẽ hồi sinh ?
Phòng cô đơn lanlj lẽo
Nửa chăn đắp một mình
Gió lùa qua cửa sổ
Làm nét chữ run run
Trên trang tình viết dở
Ngày xuân hỏi có còn…