Vài nét về Tô Chấn Phong :


http://thuvienamnhac.info/album/TheBest%20Of%20LeChanPhong.jpg


Tô Chấn Phong là con thứ nhì trong một gia đình gồm 6 người con. Anh cùng với bố mẹ và anh chị em vượt biên vào năm 79, tầu bị cướp nhiều lần trên biển, sau đó gặp một tàu chở dầu vớt và đưa vào một đảo ở Mã Laị Tại đây, một thời gian ngắn, sau đó được đưa qua Nam Dương và đã phải trải qua tổng cộng 11 tháng trên các đảo trước khi được người cô bảo lãnh đến Florida vào năm 80. An…