Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Hoàng Gia Hưng

http://i1185.photobucket.com/albums/z343/giahung1980/076e321f31f137f1cdf161b3d064c674.jpg?t=1317736899

THƠ THẨN

Làm thơ để đỡ buồn tha thẩn
Quen họa rồi ra ngẩn vào ngơ
Ý reo...tuôn chữ...bất ngờ
Mây trôi cũng nổi vần chờ...đợi ghi

Thân lê bốn bể , đi tìm nẻo
Hồn trải muôn phương..kéo...níu lòng
Tơ sầu..tưởng gỡ..quấn vòng
Nào đâu bòng rối...cuộn trong tim mình

gia hưng 11/10/11
Ảnh đại diện

Thơ Lục Bát,Thất Ngôn _Hoàng Gia Hưng

http://i1185.photobucket.com/albums/z343/giahung1980/SinhVienITNet---93866712d2239f720c6f53a5cb1_prev-1.jpg


HÀO KHÍ NON SÔNG

Việt Nam nòi giống Tiên Rồng
Bắc Nam một dải biển Đông một nhà
Từ Hoàng Sa tới Trường Sa
Đảo gần đảo nhỏ cũng là của ta
Quyết tâm giữ đất ông cha
Bảo vệ bờ cõi biển xa đất liền
Ngàn năm binh lửa liên miên
Ngăn chặn chống phá ngoại biên xông vào
Vẻ vang trang sử tự hào
Dạng danh công trạng đời nào cũng ghi
Má…

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):