em ơi! chiều đã về thơ thẩn
ta đi đâu, tìm ai
trên con đường dzài hoa sóng
nha trang vẫn nằm im như cô gái xuân thì
những đứa con về cùng nổi nhớ
người ở lại còn đầy những thương mong

chiều...lạc loài..bơ vơ
cánh chim biển cuối ngày dzạo phố
nghiêng trời mùa hạ bâng khuâng..
la san vén lòng đón gió khơi xa
ti gôn nở trói hồn đồi thánh giáo
viễn xứ ơi! khách gởi lại tình chăng...em ơi! chiều đã về thơ thẩn
ta đi đâu, tìm ai
trên con đường dzài hoa sóng
nha trang vẫn nằm im…