Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Xuân Tư

Xuân Tư
Lý Bạch

Yên thảo như bích ti
Tần tang đê lục chi
Đương quân hoài quy nhật
Thị thiếp đoạn trường thì
Xuân phong bất tương thức
Hà sự nhập la vi

Tứ Xuân
Nguyễn thị Bích Hải  phiên nhan đề là "Xuân tứ" và dịch nghĩa

Cỏ đất Yên như tơ biếc
Dâu đất Tần xòa cành xanh
Đương khi chàng nhớ nhà
Chính là lúc thiếp đứt ruột
Gió xuân chẳng quen nhau
Việc chi lọt vào trong màn the
.........................

Bản dịch thơ lục bát của KD

Cỏ Yên như sợi tơ xanh
Ảnh đại diện

Học tiếng Anh bằng thơ

Long dài, short ngắn, tall cao
Here đây, there đó, which nào, where đâu
Sentence có nghĩa là câu
Lesson bài học, rainbow cầu vồng

Husband là đức ông chồng
Daddy cha bố, please don’t xin đừng
Darling tiếng gọi em cưng
Merry vui thích, cái sừng là horn

Rách rồi xài đỡ chữ torn
To sing là hát, a song một bài
Nói sai sự thật to lie
Go đi, come đến, một vài là some

Đứng stand, look ngó, lie nằm
Five năm, four bốn, hold cầm, play chơi
One life là một cuộc đời
Happy sung sướng, lau…

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):