Thi viện này đểu thật đó bạn ạ! tôi muốn tham gia mà sao bị xoá nick hoài dzay bạn, có phải vì tôi gửi nhạc vô trang bạn mà bạn nhắn ban điều hành xoá nick tui không tôi lập cái nick này là cái thứ 3 mà vẫn bị xoá, mặc dù tôi không vi phạm gì nữa