Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Yêu cầu tạo tác giả mới (tiếp chủ đề cũ)

Chào Ban điều hành
Tôi gửi ba tác giả, để các bác duyệt. Cám ơn trước!
KadimirLeonidovich Lixôvxki ( Казимир Лонидович Лисовский) sinh ngày 29/11/1919, ở Ucren, làng Ôbodovka, tỉnh Vinitskaia. Năm 1930, gia đình ông chuyển về Xibir, đầu tiên, đến Irkutxk, sau đó - Kraxnoiack và sau đaasy là Nôvôxibi xk. Lixôvxki bị bệnh lao xương từ nhỏ, bệnh này hành hạ ông suốt đời. Ông mất 25/1/1980.
Ông bắt đầu sáng tác rất sớm, 14 tuổi, đã đăng bài thơ đầu tiên, 22 tuổi, bước vào sáng tác văn học chuyên …
Ảnh đại diện

Bổ sung thông tin về các tác giả hiện có

Theo tôi, A.K.Tôl xtôi không có tác phẩm Pie Đệ Nhất.Hồng Hà lẫn tác phẩm Pie Đệ Nhất của ông Alêch xây Nhikôlaie vich Tôl xtôi (1882/83-1945).Bạn tra lại Google.ru.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):