THÔI MƠ (Bài thơ toàn thanh bằng)

Ngày nào bên nhau đêm mùa thu
Ta trao môi hôn trăng nghiêng đầu
Trăng mang niềm vui hay u buồn,
Xuyên từng tia vàng qua lòng nhau.

Ngày nào hồn nhiên cùng mơ màng
Cùng nhau say sưa đêm thu vàng
Cùng nhau trao lời khi giao mùa
Ân tình đi vào câu ca xưa.

Rồi anh ngờ đâu ta xa nhau
Hoa trôi theo dòng hoa phai màu
Ban mai lay cành sương rơi rơi
Sương rơi vào lòng nghe chơi vơi.

Đêm nay anh mơ về phương em
Bên vườn tình yêu hương êm đề…