http://i691.photobucket.com/albums/vv280/vietnam99/images1805141_sen.jpg


Chẳng có gì nhẹ nhàng hơn những đẹp xinh,
Của con tạo và lòng bừng hối hả,
Của con đường nở hoa nhoà hương toả,
Cùng tâm hồn ngây ngả tình yêu,

Của nắng đẹp xoay những cuối chiều,
Thu cũng đẹp,Đông tàn không lạnh lẽo,
Của vạn vật ẩn dìm sâu vết thẹo,
Nắng Hạ ngập tràn lan Xuân giấc hoài mơ!

Rồi lại hồi vi vút ngẩn ngơ,
Đùa với gió thi cùng mây bồng bềnh phiêu lãng.
Ấy vậy mà thôi lòng này cứ tạc,
Cứ…