Bầu chọn của scandeleteall:
1. Ngắm trăng (Han Yong Un)

Ý kiến cá nhân:
hay
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi :p với lý do: Không phải thơ Đường)