Đâu có rắc rối gì lắm đâu. Tớ thấy ở mình cũng vậy thôi. Thực ra  hongha83 liệt kê ra thì thấy nhiều thôi, nếu ở mình thì còn nhiều nguyên tắc bất thành văn khác khi ăn cơm nữa cơ. Chú ý một chút khi ăn uống thì những điều cấm kỵ kia tránh không phải là khó mà. Tớ ủng hộ hongha83, nếu có điều kiện tớ còn chỉ ra ở VN mình thì không nên như thế nào trong bữa ăn nữa cơ, chỉ có điều không nói ra là "cấm kỵ" thôi, nhưng sau này có con tớ cũng sẽ dạy chúng như thế.