Tôi mong bạn khi đọc bài viết này hãy hiểu được tấm lòng của những người đang tìm kiếm, nếu bạn biết bất cứ thông tin nào xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.( địa chỉ bên dưới)


TỪ 1 TRANG BÁO

       Đọc bài báo "Một tấm gương sáng về lòng nhân ái" trên website của Thành Đoàn Hải Phòng, tôi thấy cảm phục người đã cứu giúp nạn nhân bị tai nạn giao thông - anh Phạm Văn Lương (khu dân cư Lam Sơn - thị trấn Vĩnh Bảo - huyện Vĩnh Bảo - thành phố Hải Phòng), tôi vào google tiếp tục tìm kiếm những…