tôi muốn thơ của mình được nhiều người biết đến, cũng như hiểu được tâm tư tình cảm của mình trong mỗi áng thơ. Mọi người hãy vào trang thơ của mình đọc và cho mình lời nhận xét, đánh giá, điều đó sẽ cải thiện hơn về khả năng thơ của mình, xin cảm ơn!