Bầu chọn của daadadsdas:
1. Lượm (Tố Hữu)

Ý kiến cá nhân:
Mình chỉ coi thôi chứ không làm thơ đâu mấy bạn ơi
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Admin với lý do: Không phải thơ Đường)