Có thể nối bằng 1 => vài từ cuối, hoặc nguyên câu cuối của một bài Đường luật bát cú, tứ tuyệt. Không cần hoạ, đổi vần tự do...
(Jinjong mở chủ đề này để tự thoả mãn cái thú chơi thơ ĐL cho riêng mình, không có ý tranh cạnh với bất cứ ai...Mong có sự đồng cảm)

Mở đầu bằng một bài chuyên về các món ăn, uống...
-----------------------------------------------------------

CƠM NGUỘI CÁ KHÔ

Cồn cào đói bụng lúc giời mưa
Khô sặc thơm lừng tuyệt kính thưa
Cơm…