Bầu chọn của Hà Nam đàn:
1. Thu hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ)

Ý kiến cá nhân:
Bài thơ thể hiện tình yêu quê hương tha thiết của một con người xa xứ. Cảm xúc trào dâng trước bức tranh mùa thu ở vùng núi Quỳ Châu, nhưng ẩn đằng sau là hình ảnh đất nước Trung Quốc biến động!
(Bài viết được gửi tự động)