vui...vui tí nghen các bạn
ai sẽ là người khai trương topic nè đây
những ai co bài thơ tình nào mà liên quan đến các môn học thì "trình làng" cho bà con cùng vui đi nghen