Đi học

Nhớ buổi đầu Mẹ đưa tới trường
Mắt nhìn quanh thấy toàn người lạ
khóc dưng dưng , con sợ Mẹ ơi
Ngày mai Mẹ dẫn con tới lớp
Cô giáo dỗ dành bao yêu thương

Thêm lần khóc khi vào lớp một
Thầy không cho cầm bút trái tay
Vì sinh ra ,thuận tay siêu rồi
Tan trường thấy Mẹ em cực nắm

Thời gian trôi , Em đã lớn khôn
Trường cũ vẫn rực rỡ phượng hồng
Thầy Cô xưa chuyên cần dạy bảo
Đưa lớp lớp các em vào đời

Quên sao được những trò nghịch ngợm
Đứng thứ ba nhất quỉ nhì ma
Nhiều…