https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSUk5BMGFSyyZs2Dc0sYLb3hSgSz70GBfF76uSQxWV5XNNOZ3U7

HOÀI NIỆM MỘT THỜI TRAI

Ngồi bấm đốt ngón tay
Tìm về ngày tháng cũ
Để nhớ ngày suối lũ
Để nhớ ngày lạc rừng

Để nhớ những con đường
Gầm rung bao tiếng nổ
Để nhớ từng khoảng trời
Khao khát mãi quê hương

Áo trận từng nhạt phai
Để rừng tươi lá mới
Vòng ngực này thầm gọi
Ơi rừng ơi! Rừng ơi!

Kỷ niệm dẫu phôi phai
Khi bạc đầu tóc rối
Nhưng giữa…