Đào Chuông yểu điệu
( Thường thấy ở núi Bà Nà vào xuân)


Đào Chuông hồng tỏa dưới tàn cây

Bừng cháy màu hường thỏa ngất ngây

Rực rỡ xuân thì môi ngái ngái

Dịu dàng hoang dại má hây hây

Hương về đắm thắm say thôn nữ                                      

Sắc dậy mênh mông ửng tán mây

Chịu đựng mưa vùi cùng nắng gió

Loài hoa quí phái mộng căng đầy.HCPV