Trần gian ai cũng sẽ có đôi
Có lẽ cô đơn chỉ mình tôi
Tình tôi trôi buồn theo mây gió
Biết bao giờ mới có "nàng thơ" ?!

vtt