NHỚ ?!

Thuyền đưa thiếu nữ sang sông
Hồn ai ở lại nhớ monh ngậm ngùi
U hoài bao nỗi buồn vui
Yêu thương đã đến để rồi ra đi
Trần gian bao cảnh chia ly
Rằng ai có thấu được gì hay chăng
Âm dương thiên định cách ngăn
Mối tình thắm thiết không bằng...thời gian.
                 
                       - huynhlan -