Cuộc sống là những dòng chảy đa sắc màu và bộn bề mùi vị. Hãy biến nó thành một dòng sông thơm cho cuộc đời ý vị.