Trang trong tổng số 249 trang (2481 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thơ thẩn thẩn thơ!

CÁC BÀI THƠ ĐỰƠC ĐĂNG LẠI TRÊN FB NHƯ HỒ BÀO SAU ĐÂY:
Kính tặng Bác Nghĩa Hoà Sơn Tây

Thích đùa sáng tạo nên thơ...
Trổ tài thi đại, đợi chờ hoà vui!
(Thơ Tứ Trụ Nhất Tự)

Hoà hiệp thành công chí thiện hoà!
Tri âm ái hữu cảnh nguy nga...
Đồng tâm tu chính -  ngay băng nhất
Chung ý rèn nhân - đúng đắn đa
Lẽ phải thực hành - tình thắm thiết
Điều hay quyết tiến - nghĩa sâu xa
Noi gương tổ phụ gia hiền đức...
Hoà hiệp thành công chí thiện hoà!

Hoà nhân trọng Nghĩa chí hiền hoà
Noi…
Ảnh đại diện

Quán thơ N-H/2

CÁC BÀI THƠ ĐỰƠC ĐĂNG LẠI TRÊN FB NHƯ HỒ BÀO SAU ĐÂY:
Kính tặng Bác Nghĩa Hoà Sơn Tây

Thích đùa sáng tạo nên thơ ...
Trổ tài thi đại , đợi chờ hoà vui !
(Thơ Tứ Trụ Nhất Tự)

Hoà hiệp thành công chí thiện hoà !
Tri âm ái hữu cảnh nguy nga ...
Đồng tâm tu chính -  ngay băng nhất
Chung ý rèn nhân - đúng đắn đa
Lẽ phải thực hành - tình thắm thiết
Điều hay quyết tiến - nghĩa sâu xa
Noi gương tổ phụ gia hiền đức ...
Hoà hiệp thành công chí thiện hoà !

Hoà nhân trọng Nghĩa chí hiền h…
Ảnh đại diện

Đan Thanh tập II

CÁC BÀI THƠ ĐỰƠC ĐĂNG LẠI TRÊN FB NHƯ HỒ BÀO SAU ĐÂY:
Kính tặng Bác Nghĩa Hoà Sơn Tây

Thích đùa sáng tạo nên thơ ...
Trổ tài thi đại , đợi chờ hoà vui !
(Thơ Tứ Trụ Nhất Tự)

Hoà hiệp thành công chí thiện hoà !
Tri âm ái hữu cảnh nguy nga ...
Đồng tâm tu chính -  ngay băng nhất
Chung ý rèn nhân - đúng đắn đa
Lẽ phải thực hành - tình thắm thiết
Điều hay quyết tiến - nghĩa sâu xa
Noi gương tổ phụ gia hiền đức ...
Hoà hiệp thành công chí thiện hoà !

Hoà nhân trọng Nghĩa chí hiền h…
Ảnh đại diện

Đan Thanh tập II

Thơ Tứ Trụ Nhất Tự*
TẶNG BẠN...

Thi văn sáng tạo lập thành thi!!!
Xướng hoạ thường xuyên ích lợi gì?...
Tốn viết vu vơ - Hành não trí,
Hoài công cặm cuội - Hại đầu nguy.
Suốt ngày vớ vẩn - Tiêu hoang phí,
Cả buổi trầm ngâm - Ngẫm nghĩ suy.
Nghiệp chướng đeo mang vui khổ nhỉ?!
Thi nhân nghiện bút thích Đường thi!!!

THI HOÀNG!

Thi nhân nghiện bút thích Đường thi!!!
Say đắm đêm ngày hoá hiểm nguy...
Chỉ kẻ tham ô - Lòng ích kỷ,
Vạch tên hối lộ - Mặt lầm lì.
Nan y "vi rút" - Nan…
Ảnh đại diện

Quán thơ N-H/2

Thơ Tứ Trụ Nhất Tự*
TẶNG BẠN...

Thi văn sáng tạo lập thành thi!!!
Xướng hoạ thường xuyên ích lợi gì?...
Tốn viết vu vơ - Hành não trí,
Hoài công cặm cuội - Hại đầu nguy.
Suốt ngày vớ vẩn - Tiêu hoang phí,
Cả buổi trầm ngâm - Ngẫm nghĩ suy.
Nghiệp chướng đeo mang vui khổ nhỉ?!
Thi nhân nghiện bút thích Đường thi!!!

THI HOÀNG!

Thi nhân nghiện bút thích Đường thi!!!
Say đắm đêm ngày hoá hiểm nguy...
Chỉ kẻ tham ô - Lòng ích kỷ,
Vạch tên hối lộ - Mặt lầm lì.
Nan y "vi rút" - Nan…
Ảnh đại diện

Thơ thẩn thẩn thơ!

Thơ Tứ Trụ Nhất Tự*
TẶNG BẠN...

Thi văn sáng tạo lập thành thi!!!
Xướng hoạ thường xuyên ích lợi gì?...
Tốn viết vu vơ - Hành não trí,
Hoài công cặm cuội - Hại đầu nguy.
Suốt ngày vớ vẩn - Tiêu hoang phí,
Cả buổi trầm ngâm - Ngẫm nghĩ suy.
Nghiệp chướng đeo mang vui khổ nhỉ?!
Thi nhân nghiện bút thích Đường thi!!!

THI HOÀNG!

Thi nhân nghiện bút thích Đường thi!!!
Say đắm đêm ngày hoá hiểm nguy...
Chỉ kẻ tham ô - Lòng ích kỷ,
Vạch tên hối lộ - Mặt lầm lì.
Nan y "vi rút" - Nan…
Ảnh đại diện

Thơ thẩn thẩn thơ!

BÀI THƠ ĐỰƠC ĐĂNG LẠI TRÊN FB NHƯ HỒ BÀO SAU ĐÂY:
Báo Thanh Niên ngày 25/11/2015 trang 1 tg L.L-G.K-A.V
Hiệp hội bảo kê xăng gian ?

Ăn cướp & La làng !

Hiệp hội bảo kê xăng đổ gian
Đồng hè bênh vực kẻ làm càn
Đời nay xảo quyệt nhiều xằng bậy
Thuở trước ê chề ít trái ngang
Ai thế cảm xem tuồng dạ sói
Bi thời nhận thấy diễn lòng lang
Tréo ngoe đủ thứ trò điên đảo...
Đọc báo mà nghe hoá bẽ bàng !

25/11/2015
BÀO NHƯ HỒ-GÒ-CÔNG
Ảnh đại diện

Thơ thẩn thẩn thơ!

BÀI THƠ ĐỰƠC ĐĂNG LẠI TRÊN FB NHƯ HỒ BÀO SAU ĐÂY:
Báo Thanh Niên ngày 23/11/2015 trang 8 tác giả Thanh Dũng
Dân thắng kiện mà... như thua

Hoá hành dân!

Dân thắng kiện mà...lại hoá thua
Chuyện nghe tếu thật kể như đùa
Thi hành (án) nghiêm chỉnh dân an lạc
Nguyễn Hiệp ức oan nổi chát chua
Xử kiện năm lần đều được (thắng) cả
Chống luôn mấy bận "kéo" cù cưa
Mười lăm (15) năm đã chưa xong án...
Dứt khoát? Chừng nào? Hết đẩy đưa?!

23/11/2015
BÀO NHƯ HỒ-GÒ-CÔNG
Ảnh đại diện

Đan Thanh tập II

Đi qua đất Hà Tĩnh lại nhớ một người anh. Người đã thành thiên cổ nhưng tình cảm của người mãi mãi còn lại trong ta...
Đăng lại bài thơ từng hoạ vui cùng người như một nén tâm hương cho người...

TỰ TRÀO

Đừng coi cái tuổi lại khinh ta
Đến đận rồi ai cũng phải già.
Khấp khểnh đôi chân lười bước ngắn
Loèn nhoèn cặp mắt ngại nhìn xa
Tinh mơ súc miệng lưng ly rượu
Chập tối chùi răng nửa chén trà
Mược kệ người kêu: Ầy lẩn thẩn
Thơ vui xối xả vẫn trào ra...

Viết trên tàu hoả...11.11.20…
Ảnh đại diện

Thơ đường luật Tiến Thường

Đi qua đất Hà Tĩnh lại nhớ một người anh. Người đã thành thiên cổ nhưng tình cảm của người mãi mãi còn lại trong ta...
Đăng lại bài thơ từng hoạ vui cùng người như một nén tâm hương cho người...

TỰ TRÀO

Đừng coi cái tuổi lại khinh ta
Đến đận rồi ai cũng phải già.
Khấp khểnh đôi chân lười bước ngắn
Loèn nhoèn cặp mắt ngại nhìn xa
Tinh mơ súc miệng lưng ly rượu
Chập tối chùi răng nửa chén trà
Mược kệ người kêu: Ầy lẩn thẩn
Thơ vui xối xả vẫn trào ra...

Viết trên tàu hoả...11.11.20…

Trang trong tổng số 249 trang (2481 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):