Bầu chọn của leviet:
1. Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế)

Ý kiến cá nhân:
rat la thi vi trong canh trang dem
(Bài viết được gửi tự động)