Tháng ba về! Bầu trời đẹp xanh trong
Anh vẫn đợi một người không chung lối
Tháng ba về! một mình anh bước vội
Góc phố xưa...đang đợi sẵn...mưa rào.
Tháng ba về! Em có thấy nôn nao
Nhớ đến anh... một chút nào không nhỉ
Trong trái tim có khi nào thầm nghĩ
Thoáng chút thôi...những kỉ niệm... xa vời.
SaigonSaigon 6/12/2018