Nhận tin vui

         Trời vừa lóng lánh bình minh
      Tin sương điện thoại Thái bình gọi sang:
         Thầy trò trường cũ Đông quan *
      Cuối thu sẽ có một đoàn về thăm!
         Xa nhau đã bốn chục năm
      Học trò , đồng nghiệp hẹn thăm siết mừng
         Người ơi , mặn muối cay gừng
      Những ngày gian khó đã từng có nhau
         Xa xôi… trời rộng , sông sâu ,
      Đường dài , cách trở , nhớ nhau vẫn tìm
         Người đi như những cánh chim
      Thân thương…