Bầu chọn của pugongyingyueding:
1. Thu hứng kỳ 1 (Đỗ Phủ)

Ý kiến cá nhân:
very good...I like it so much...
(Bài viết được gửi tự động)