Bầu chọn của LHPA791:
1. Trường hận ca (Bạch Cư Dị)

Ý kiến cá nhân:
Một bài thơ tình Hay & Sâu Sắc.
(Bài viết được gửi tự động)