Các Pác ơi, sao Bài Cầu Nguyện của Nguyễn Bính trong web có 2 đoạn vậy ??? Theo em biết là bài đó nhiều đoạn lắm mà !!!
Ai biết về Nguyễn Bính cho em vài lời ha !!!
Thanks , have fun !!!!!!!!!!!!