Anh hôn vào gió gửi môi em
Em say một giấc một giấc hiền
Rạo rực lòng anh anh thầm ngắm
Điệp điệp trùng trùng tình yêu em

Anh hôn vào gió gửi mắt em
Bằng cả trăm tình tình yêu nhỏ
Bé bỏng hồn em cõi tình anh
Bồng bế nâng niu cái yêu này

Cho anh được hôn không nhờ gió
Ngàn kiếp sau cũng đợi anh chờ
Tặng anh cái nhìn luôn từ đó
Cho bừng nhựa sống giữa cuộc đời