Đôi lúc có những người bước qua trong cuộc sống của mình để lại cho mình nhiều bài học ý nghĩa nhưng lúc đó mình không hiểu được. Cho đến 1 ngày họ rời xa ta, ta mới nhận ra ta đã mất 1 thứ rất quan trọng. Cuộc sống vốn là như vậy khi ta cố tìm kiếm 1 món đồ đã bị mất ta luôn cho nó là quan trọng. Đến khi tìm được và có nó trong tay thì lại không biết ta tìm để làm gì để rồi ta lại đánh mất 1 lần nữa. Ngẫm nghĩ cho đến cùng chỉ vì ta chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ ý chí, để giữ lại. Tôi đang nói về tì…