Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Như một nỗi đời riêng...

Ta thả trôi những nghĩ suy về ngày
Trăng màu cỏ nhuộm lên từng nếp tóc
Em cho đêm màu mắt của mình
và gửi vào tôi sau chót chiếc hồn đầu.
Có khi mơ,có khi vội vàng
Thơ cũng cũ xếp chật đầy lấm bụi
Chỉ còn trong tôi rung cảm _là em
mãi in sâu,chẳng cũ bao giờ!
Ảnh đại diện

Như một nỗi đời riêng...

Ta là gió cho lệ đời chớp bóng
Sớm mơ mai hoa lá rụng bên lòng
Có khung cửa của tâm hồn chưa khép
Đợi ai vô tình xếp hoa sương
_cho thành giai điệu
Miền xúc cảm cọ khi chở nghĩ suy
Tan phôi phai rót nắng tới bên thềm.
Để cho hết cái thời vụng dại ấy
Khóc ư em?
Mùa cũ đa qua rồi!

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):