Chào mọi người :)

Em(không biết xưng thế  này có phải không :) ) đang làm một chuyên đề về Nỗi buồn trong thơ Mới. Em đã đọc một số tài liệu về thơ Mới và cũng đã được học qua về Nỗi buồn trong thơ mới giai đoạn 1930-1945. Theo vốn kiến thức ít ỏi đã được đọc và được học, em được biết buồn là "dàn đồng ca của thơ mới", được thể hiện qua 3 khía cạnh:
-Nỗi buồn thời thế
-Nỗi buồn thân thế
-Nỗi buồn nhân thế

Nhưng đến đây, em có gặp một vài rắc rối nhỏ vì em chưa thực sự hiểu hết và hiểu rõ…