TA NGẮM ĐỜI LẮM SẮC

Này, những nổi buồn vớ vẩn
Tránh xa ta, để đời mãi hát ca
Sáng hôm nay, ta ngắm một cành hoa
Hương toả ngát cả nụ cười lữ khách

Kìa, những hờn ghen oán trách
Ta chẳng quen, chẳng biết gì mi
Ta dặn lòng sống là biết cho đi
Chẳng vương vấn sân si được mất

Thôi, ta ngắm đời lắm sắc
Cõi trần gian lắm gian dối lọc lừa
Thương bao kẻ bon chen tiền sắc
Để cuộc đời buồn chán...như mưa.

Văn Cua 08.04.2018

NGỘ

Anh bỏ vào em một chữ yêu..
Và ngộ ra.. nhiều…