Bầu chọn của annguyen_tran:
1. Tống biệt hành (Thâm Tâm)

Ý kiến cá nhân:
một bài thơ mang đạm tính Đường thi cao, rất hay và cảm động
(Bài viết được gửi tự động)

(Bầu chọn này đã bị huỷ bởi Quản gia với lý do: Không phải thơ Đường)