Vẫn biết trăng tròn rồi trăng khuyết,
vẫn biết gần nhau rồi ly biệt
Cớ sao lòng vẫn thấy nao nao,
dẫu biết người về trong chiêm bao

Nhớ nhung từng giọt rơi nốt nhạc,
cô đơn từng giọt đêm khao khát
Thương nhau một thuở mấy bạc đầu,
thôi hẹn mùa sau trong mưa ngâu

Một lần níu tay
Nghìn trùng xa cách
Gió thoảng mây bay
Một lần khuất mắt...

Ai biết vầng trăng nào trở lại
Ai biết lòng ai lòng tê tái
Ta tiễn người đi tới mịt mù
Hay tiễn hồn ta về thiên thu...?