Em mạn phép yêu cầu tạo thêm tác giả Đặng Phi Vũ
Đây cũng là một tác giả trẻ thôi, nhưng có nhiều bài thơ rất hay đã đang ở các báo Áo trắng, Mực Tím, Phụ Nữ, Tuổi trẻ...
Hình như đã từng là thành viên của bút nhóm Vòm Me Xanh báo Mực Tím đó.