Đêm cuôi năm nghĩ về Thơ
                           (Tặng các bạn thơ)

     Thơ xưa đầy vẻ thanh tao,
Lời hay ý đẹp thấm vào trong tim.
     Người thơ là kẻ đi tìm,
Cao xa ngàn dặm, cánh chim phuơng trời...
     Hiến dâng báu vật cho đời,
Nghĩ đâu giọt lệ ai rơi trên mồ!

     Thời nay, bao chuyện xô bồ,
Bao lời thô thiển... chiếm thơ mất rồi!
     Làm thơ mong được lên ngôi,
Để cho thiên hạ đời đời biết tên!?
     Kể chi đến sụ sang, hèn,
Rồi ra phải quét trả đền mà…