Anh chị ơi anh chị có thể cho em xin 3 bài văn hoàn chỉnh để em viết cho xong cuốn văn mẫu 12 được không? 3 cái đề NLXH này nè:
1/ Hãy viết bài văn ngắn trình bày ý kiến của mình về mục đích học tập của UNESCO đề xướng:
"Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình"
2/ Anh chị suy nghĩ gì về hiện tượng "nghiện" karaoke và internet trong nhiều bạn trẻ hiện nay.
3/ Buy-phong,nhà văn Pháp nổi tiếng có viết:"Phong cách chính là người ". Anh (chị) hiểu ý kiến trên như thế…