Tôi là thành viên mới, nên quy định của diễn đàn, còn nhiều chỗ chưa thông suốt

Tôi không rõ vì sao những bài viết của tôi (Tịnh Minh Tiến) bị khoá
Những bài viết của tôi, chỉ đánh số vì vốn dĩ nó ko có tên, mà diễn đàn khi tạo chủ đề mới cần 1 cái tên, nên tôi đành đánh số từng bài.
Tôi không nghĩ rằng thơ lại cần có tên

Và sau nữa, mong muốn của tôi, vì tài khoản Tịnh Minh Tiến đã bị khoá, nên rất mong ban quản trị xoá hẳn những bài viết của tôi khỏi diễn đàn. Vì tôi tin rằng bài viết…