Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Thơ và Sầu

bà vào Nam coi cháu
tôi ở nhà ngóng trông
cả hai đầu nỗi nhớ
Đèu đo bằng :mênh mông !
Trần Sáu
Trình nhì an ninh tiền hải
Ảnh đại diện

Thơ và Sầu

bâng khuâng nghe gió bấc
héo hắt nhìn trời đông
trăng xế biên cương lạnh
nhớ ai đến não lòng!
trần Sáu
Ảnh đại diện

Thơ và Sầu

ngu ngơ muốn đớp vì sao
cóc ngồi đáy giếng ước ao cả ngày

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):