Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Thơ Đường luật của Shrek

Ráng vài năm nữa sẽ hồi hương
Cho bõ đợi chờ ngày tháng trường
Nam Quốc mỏi mòn cơn thống khổ
Tây Bang vò võ nỗi sầu thương
Về Đông còn chọn người thao lược
Phía tả vẫn dành kẻ đống lương
Sự nghiệp từ đây gần tái dựng
Thái bình thịnh trị khắp muôn phương
Ảnh đại diện

Thơ Đường luật của Shrek

Thả mồi câu cá đã hằng lâu
Chờ vận râu mày bạc trắng phau
Nhật nguyệt xoay tròn chưa tới vận
Thế gian biến cải cũng thường mau
Kinh luân trong túi tươi như gấm
Thao lược bên lòng sáng tợ sao
Đợi lúc tung trời cơn gió mạnh
Rồng thiêng vùng vẫy thoát đầm ao!
Ảnh đại diện

Thơ Đường Ngũ Ngôn

Tự thán

Câu cá đã bao ngày
Trần ai chịu đoạ đày
Triều ca còn hãy nhớ
Tây Quốc đợi khoe tài
Sợi nhợ kinh luân đó
Miếng mồi thao lược đây
Lúc người chưa thành sự
Đâu biết dở cùng hay!
Ảnh đại diện

Thơ Đường luật của Shrek

Tự Vịnh

Mười năm chịu túng áo còn bâu
Gượng gạo mua vui chớ chác sầu
Ngồi đá Bàn Khê câu đợi vận
Chờ xe vương giả rước về lầu
Tám mươi lẻ nửa mang đai ngọc
Chín chục dư ba buộc ấn hầu
Bến Mạnh chư hầu trăm trấn họp
Rạng danh đại tướng đến thiên thu!

hôm nay câu cá không được ghé thivien làm thơ chơi!

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):