Phúc đáp sự quan tâm của tất cả mọi người.
Sau đợt quyên góp đầu tiên, rất ngắn ngủi, nên em cũng chỉ nhận được số tiền khá khiêm tốn: Một triệu bảy trăm ngàn đồng (1.700.000). Cụ thể như sau:
Anh Dũng Nghệ: 500k
Bạn Ngân Hà: 500k
Em: 500k
Nhà báo Thu Duyên: 200k
Ngoài ra, em nhận được một túi quần áo + 5 cuốn vở từ bạn Lê Trinh, bk24 nữa.
Dù ít, nhưng với quan điểm có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều, miễn những đồng tiền quý giá ấy không bị thất thoát qua tay ai, nên em đã kết hợp dịp về…