LỜI HỨA CHƯA ĐẶT TÊN

Tặng anh - một khúc ngân tình
Quạng quờ cuối mắt
Trầm buồn mi cong
...
Vi vu giữa chốn trơ lòng
Em! Hoang hoải nhớ
Giấc nồng hanh tanh...
...
Hôm nào cây lá còn xanh
Chim ca hoa nở
Lòng thành với nhau
Quắt quay mình đã ngược đầu
Cuối con đường nhỏ “lãng du em” - một mình
...
Rạn nứt, cắt xẻ, chia tình
Mang ra đổ nắng, rát, chua, cay xè
Còn ai trốn dưới gốc me
Ngu ngơ em nhớ... Bỗng!
Rơi thơ... tặng người!