TIỄN EM

Đinh Văn Khanh

Em về để lại tiếng mưa,
Rơi vào nỗi nhớ ban trưa nhạt nhoà
Em đi giọt nước vỡ oà
Tan trong tiếng nấc gọi mùa Thu sang

Em đi hoa Cúc chớm vàng
Gió Thu nhè nhẹ ngỡ ngàng lòng ta
Em về xa tít ngàn xa
Còn vương chút bụi mưa sa thở nào

ĐVK

2005