Có bạn,có bè,có văn thơ...
Mà sao người đấy bắt chị chờ...
Bắt chị thở dài,đi quanh quẩn...
Rồi bắt chị tìm cái ngẩn ngơ ???