Mệt nhoà với từng hơi thở
Con dắt mình tìm về chính con
Khúc ban mai tựa nắng hoà bình
Chiếu xuyên người khối toả màu hương thơm